Need Help ?
Call: +977- 064420105

छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त पेश गर्न म्याद थप गरिएको सूचना ।

प्रकाशित मिती:  

यस गोरखा जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा कक्षा ११ मा शिक्षा शास्त्र संकाय तर्फ अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयमा अध्ययनरत २०७२ सालको एसएलसी परीक्षामा उच्च अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीका लागि वितरण गरिने छात्रवृत्तिका ईच्छुक विद्यार्थीबाट दरखास्त पेश गर्नका लागि यही फागुन मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको छ ।