Need Help ?
Call: +977- 064420105

गोरखा जिल्लाको शैक्षिक सत्र २०७३ को आधारभूत तह उत्तीर्ण (कक्षा ८) परीक्षाको नतीजा प्रकाशन

प्रकाशित मिती:  २०७३-१२-३१

मिति २०७३ चैत्र ३० गते बसेको निम्न माध्यमिक शिक्षा परीक्षा समितिको निर्णय अनुसार कक्षा ८ को शैक्षिक सत्र २०७३ को परीक्षाफल प्रकाशन गरिएको छ ।