Need Help ?
Call: +977- 064420105

एसईई (माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा) २०७३ को गोरखा जिल्लाकाे विद्यालयहरुको विषयगत ग्रेड संख्यागत नतीजाको प्रारम्भिक विवरण

प्रकाशित मिती:  २०७४-०३-०५

एसईई (माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा)  २०७३ को गोरखा जिल्लाकाे विद्यालयगत नतीजाको प्रारम्भिक विवरण समावेश गरिएकाे छ । विद्यायलगत जिपीए सहितको नतीजा पछि समावेश गरिनेछ ।