Need Help ?
Call: +977- 064420105

समाचार बिस्तारमा

प्रधानाध्यापक बैठक सम्बन्धी सूचना

विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक उपलब्धी सुधारका लागि प्रधानाध्यापकहरुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता सम्बन्धी उच्च माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको जिल्ला स्तरीय बैठक निम्न मिति, स्थान र समयमा हुने भएकाले उक्त बैठकमा उपस्थितिका लागि गोरखा जिल्लाका सबै उच्च माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई अनुरोध गरिन्छ ।

बैठक सञ्चालन हुने

स्थान : जिल्ला परिषद भवन, गोरखा ।

मिति : २०७३ जेठ ६ गते

समय : बिहान ठिक ११:०० बजे ।